ADÖLESAN ÜROLOJİ

(Bebeklik veya çocukluk döneminde tedavi edilen doğumsal ürogenital bozukluklar, ergenlik döneminde psikolojik, medikal ve cerrahi tedavi gerektiren sorunlara yol açabilir, mutlaka takip edilmelidirler.)

Çocuk ile erişkinlik dönemleri arasındaki döneme biz adölesan ya da kısaca ergenlik dönemi diyoruz. Bu dönem Dünya sağlık örgütünce 10 ila 19 yaş arası olarak tanımlanmaktadır. Adölesan üroloji, Doğumsal olarak ürogenital sistem bozukluklarına sahip olguların bebeklik ya da çocukluk döneminde yapılan tedavilerinin uzun dönem sonuçları ve bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan problemlerin çözülmesi ile ilgilenen üroloji ana bilim dalının bir alt branşıdır.

Bebeklik ya da çocukluk döneminde yapılan düzeltici ameliyatlar ileriki yaşamda sorun çıkarma potansiyeline sahiptirler. Bu sorunlar psikolojik, medikal ve cerrahi tedavi gerektiren durumlar olabilir. Ergenlik ve daha ileri dönemde böbrek yetmezliği, idrar kaçırma ya da idrar yapamama gibi sorunların yanında genital estetik ve penis işlevselliği açısından da üreme ve cinsellikle ilgili sorunlar çıkabilmektedir.

Doğumsal ürolojik bozuklukların yeterli tedavilerinin yapılmasına rağmen posterior üretral valfli ve vezikoüreteral reflülü olgularda değişen derecelerde böbrek yetmezliği ve hipertansiyon görülmektedir. Bu olguların serum kreatinin, idrar protein ve tansiyon takipleri yapılmalıdır.

Vezikoüreteral reflü nedeniyle böbreklerinde skar gelişmiş olguların % 10-20 sinde ileri dönemde hipertansiyon gelişmektedir. Ergenlik döneminde tanı konulan ya da çocukluktan beri devam eden reflüsü olan kızlarda idrar yolu enfeksiyonu geçirme riski yüksek olduğundan mutlaka tedavilerinin yapılması gerekirken erkeklerde tedavi yapılmadan takip edilebilir.

Ergenlik dönemi ve daha ileriki dönemlere kadar takip edilmesi gereken bu bozukluklar başlıca, hipospadias, epispadias ve mesane ekstrofisi, posterior üretral valf, vezikoüreteral reflü, prune belly sendromu, cinsel gelişim bozuklukları ve spina bifida olgularıdır.