ALT ISLATMA

(fiziksel ve psikolojik gelişimin önünde bir engeldir.)

İdrar kaçırma ve işeme bozuklukları çocuklar arasında çok yaygın bir durumdur. Bu durum tedavi edilmediğinde çocukta özgüven eksikliği, içe kapanma ve bozulmuş aile içi ilişkilere (psikolojik ve/veya fiziksel şiddet) neden olmaktadır.

İdrar kaçırmanın çocuğun beş yaş ve üzerinde devam etmesi ya da uygun tuvalet eğitimi aldıktan sonra ortaya çıkan idrar kaçırma durumlarında çocuğun bir çocuk üroloğu tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bebeklik çağında verilen tuvalet eğitiminin bebeğin motor ve zihinsel gelişiminin uygun olmadığı zamanda verilmesi anatomik, nörolojik olarak normal olan çocuklardaki ensık gördüğümüz idrar kaçırma nedenidir. Çocuk idrar yapmaktan ziyade yanlış olarak tutmayı öğrenir

İdrar kaçırmanın bazı tipleri idrar yolu enfeksiyonlarına ve böbrek,mesane (idrar torbası) gelişim bozukluklarına yol açarak böbrek yetmezliğine kadar varan sonuçlar doğurabilir.

Çoğu ailesel geçişli olan  gece alt ıslatmaları yanında , sadece gündüz yada hem gece hem de gündüz idrar kaçırmaları olabilmektedir. Hatta bunlara dışkı kaçırmada eşlik edebilir. Herbir kaçırma tipinin tedavisi birbirlerinden farklıdır.

İşeme önerileri yanında ilaç tedavisi yada bunlara ek olarak biofeedback, tens veya botoks ile tedavi yapılmaktadır.