ÇOCUK İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

(Altında ciddi bozukluklar olabilir)

Çocuk idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve idrar yollarının mikroorganizmalar tarafından istila edilip iltihabi reaksiyonlara bağlı olarak gelişen bir durumdur. Üriner sistemdeki altta yatan yapısal ve/veya işlevsel bir bozukluğun ilk belirtisi olabilir. Mutlaka ileri tetkikler ile üriner sistemin değerlendirilmesi gerekmektedir. Ateşli veya ateşsiz olarak meydana gelebilir. Böbrek üzerinde skar denilen yapısal bozukluklara yol açarak hipertansiyon ve böbrek yetmezliklerine neden olabilir.

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyon tanısını koymak erişkinlerde olduğu gibi kolay değildir. Çocuklarda bulguların değişken, organa özgü olmayışı ve bunların ifade edilememesi ciddi bir sorundur. Normal idrar sterildir. İdrar yolu enfeksiyon tanısı için idrarda bakterinin gösterilmesi önceliklidir. Bu nedenle idrar tahlilinden ziyade idrar kültürü yapılıp bakterinin cinsi ve sayısı belirlenmelidir. İdrar tahlili bize sadece fikir verebilir.

Tuvalet eğitimi almamış olan çocuklarda kontaminasyon dediğimiz örneğe başka kaynaktan bakteri bulaşmasını en aza indirecek yöntemle idrarın alınması önemlidir. Bu yaş çocuklarda idrar örneği plastik torba, sonda takılarak mesaneden veya alt karın bölgesinden mesaneye  iğne batırıp  idrar alınması şeklinde yapılabilir. Plastik torba en az güvenilen yöntem olup bu örnekte bakteri üremesi değil üreme olmaması anlamlıdır. Çok küçük bebeklerde en güvenilir yöntem olan mesaneye iğne batırarak idrar alınmasıdır. Sonda ile idrar alınması iğne ile idrar alınması yöntemine göre daha az ağrılı olduğundan daha büyük çocuklarda sık olarak tercih edilmektedir.