DOĞUMSAL HİDRONEFROZ

(Genç anne ve baba adaylarının kabusu)

Gebelik sırasında yapılan fetal ultrasonografilerin %1-5’inde değişen derecelerde böbrek genişlemelerine rastlanmaktadır. Bu genişlemelerin yaklaşık %90’nı fonksiyon kaybına neden olmayıp zaman içinde kendiliğinden gerilemektedir. Böbrek genişlemelerinin az bir kısmı tıkanıklığa bağlı olarak gelişip böbrek fonksiyon kaybı riski taşımasına rağmen (%10), günümüzde erken dönemde tıkanıklığı tam olarak ortaya koyan bir tetkikin olmayışı hangi genişlemelerin fonksiyon kaybı yapıp yapmayacağının bilinmemesi birçok tetkikin yenidoğan bebeğe uygulanmasını gerektirmektedir. Bu durum aile ve hekim için stresli ve zor bir sürecin yaşanmasına neden olmaktadır.