Hakkımda

Üroloji ve Çocuk Ürolojisi uzmanıyım. Tıp fakültesi mezuniyet sonrası tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Haseki eğitim ve araştırma hastanesi üroloji kliniğinde üroloji uzmanlık eğitimi aldım. Aynı klinikte üroloji uzmanı olarak çalıştım. Girdiğim Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlık sınavını kazandım.  İstanbul Üniversitesi, İstanbul tıp fakültesi Üroloji anabilim dalı, Çocuk Ürolojisi bilim dalında yaptığım yan dal uzmanlık eğitimim sonrası resmi olarak Çocuk Ürolojisi Uzmanı oldum. Çocuk ürolojisi, rekonstrüktif üroloji, androloji ve fonksiyonel üroloji alanlarında yaptığım yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlanmış çalışmalarım sonrasında Üroloji Doçenti oldum.

Uzmanlık Alanlarım;

Çocuk Ürolojisi

Bebek, çocuk ve genç erişkinlerin böbrek, idrar yolları ve üreme organlarının doğuştan ya da sonradan oluşmuş işlevsel ve yapısal bozukluklarının medikal ve cerrahi tedavisi ile ilgilenen Üroloji ana bilim dalının resmi alt uzmanlık alanıdır.

Çocuk Üroloji Uzmanı kimdir?

Üroloji ya da Çocuk cerrahisi ana bilim dalı uzmanlığı sonrası tıpta yan dal uzmanlık sınavını kazandıktan sonra 3 yıllık çocuk ürolojisi eğitimi alan T.C Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Resmi Çocuk Ürolojisi uzmanlık diplomasına sahip kişilere denir

 • Fimozis ve parafimozis
 • Balanit
 • Mea darlığı ve meatit
 • Gömük ya da saklı penis
 • Penil band ve yapışıklıklar
 • Hipospadias
 • Sünnet
 • İnmemiş Testis
 • Herni, hidrosel, varikosel
 • Akut skrotum
 • Çocukluk çağı idrar yolu iltihapları
 • Alt ıslatma ve işeme bozuklukları
 • Vezikoüreteral reflü
 • Üreteropelvik bileşke darlığı
 • Megaüreter
 • Üreterosel ve duplikasyon anomalileri
 • Posterior üretral valf ve diğer üretral bozukluklar
 • Kistik böbrek hastalıkları
 • Doğumsal hidronefroz
 • Antenatal üroloji (doğum öncesi idrar yolu gelişim bozukluklarının tanısı)
 • Çocukluk çağı taş hastalıkları
 • Çocukluk çağı ürolojik tümörler
 • Nörojenik mesane
 • Cinsel gelişim bozuklukları
 • Ekstrofi-epispadias anomalisi
 • Çocukluk çağı ürogenital travma
 • Çocukluk çağı jinekolojik sorunlar
 • Adölesan üroloji

Rekonstrüktif Üroloji

(Çeşitli nedenlere bağlı olarak ürogenital organlardaki işlevsel ve yapısal bozuklukların normal hale getirilmesi ile ilgilenen bir alandır.)

 • Penis eğriliği
 • Konjenital penil kurvatür
 • Peyroni hastalığı
 • Penis estetiği (Uzatma, kalınlaştırma)
 • Üretra darlığı
 • Kadın ve erkek idrar kaçırma
 • Yapay sfinkter takılması
 • İdrar torbası bozuklukları (Mesane büyütme ve mitrafanoff)
 • Gömük penis

Androloji

(Erkek ve kadın cinsel bozuklukları, erkek üreme bozuklukları ile ilgilenen bilim dalıdır.)

 • Erkek kısırlığı
 • Varikosel
 • Azoospermi
 • Erektil disfoksiyon
 • ESWT
 • Penil protez tatbiki
 • Erken ve Geç boşalma
 • Vazektomi

Kadın Ürolojisi

 • Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu
 • Kadın idrar kaçırma
 • TOT, TVT ve Pubovajinal sling operasyonları
 • Vezikovajinal fistül
 • Mesane ve uterus sarkması (POP)

Fonksiyonel Üroloji ve Ürodinami

(idrarın depolanması ve uygun şekilde boşaltılmasının bozulduğu durumlar ile ilgilenen üroloji alanıdır.)

 • Ürodinamik testler
 • Aşırı aktif mesane
 • Botoks uygulamaları
 • Nöromodülasyon uygulaması
 • Hipoaktif mesane
 • Noktürnal poliüri
 • BPH
 • Nörojen mesane

Endoüroloji ve Üroonkoloji

 • Böbrek taşı
 • Fleksibl URS
 • Perkütan nefrolitotomi
 • Prostat kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Mesane kanseri
 • Testis kanseri
 • Penis kanseri