HİPOSPADİAS

(Peygamber sünnetli doğma) (basit deyip geçmeyin,çocuk ürolojisi uzmanına danışın. Basit denilen olguların dörtte biri 2’den çok ameliyat olabilir.)

Hipospadias, erkek çocuklarında ikinci sıklıkta görülen doğumsal bozukluktur. Anne karnında penis ön yüzünün yetersiz gelişimi sonucu oluşur. Olgular idrar deliğinin penis üzerindeki açılım yerine göre sınıflandırılmaktadır. Genellikle olguların %70 ‘inde idrar deliği açılım yeri penis ucuna yakın yerleşimli olup distal ya da hafif form olarak adlandırılırken, geri kalan kısmında ise idrar deliği açılım yeri penis köküne yakın olup proksimal ya da ciddi ve kompleks olgular olarak adlandırılır.  Ancak tam bir sınıflama cerrahi sırasındaki bulgulara göre yapılabilir ve cerrahi sonuçlarını belirler.

Sıklığı farklı çoğrafyalarda değişmekle beraber kabaca 200 erkek doğumda 1 olarak belirtilmektedir. Hipospadias genetik alt yapı, gebelikteki hormonal bozukluklar, anneye ve çevreye ait faktörlere bağlı multifaktöriyel olarak meydana geldiği düşünülmektedir.

Olguların çoğu sadece hipospadiasa sahip iken bir kısım olguda hipospadiasa bir ya da iki taraflı inmemiş testis eşlik edebilir. Bu durumda kromozomal ve endokrin değerlendirme yapılmalıdır.

Hipospadias penis ön yüzünde olan üç anatomik yapının gelişim defektidir. Bunlar idrar deliğinin normal yerinin altında olması, penisin öne doğru eğri olması ve penis ön yüzünü örten derinin bozuk ve yetersiz olmasıdır. Bazı olgularda eğrilik ve sünnet derisinin yetersiz gelişimi olmayabilir. Sadece idrar deliği olması gereken yerin daha altına açılır.