KONJENİTAL PENİL KURVATÜR

(Doğumsal penis eğriliği)

Erkek cinsel organı penis bazı olgularda sertleştiğinde düz olmayıp öne, arkaya ya da her iki yana doğru eğri olabilir. Çoğunlukla hipospadias ve epispadias denilen üretra bozukluklarına penis eğrilikleri eşlik ederken çok daha az sıklıkta bunlar olmaksızın tek başına görülmeside mümkündür.

Daha sık olarak bu eğrilikler öne doğru olurken daha az oranda arkaya ve yanlara doğruda olabilir.

Oluşumunda penisi oluşturan yapıların gelişim bozuklukları sorumlu tutulur. Bu yapılar üretra, üretrayı saran süngerimsi cisim, penisi oluşturan iki adet silindirik yapı ve bunları saran zar ve dokulardan oluşur. Bunların her birindeki bozukluklar eğriliğe neden olmaktadır.

Penis eğriliği olan olgularda tedavi gerekliliği kozmetik nedenler yanında daha çok eğriliğin cinsel girişime engel olucak şekilde olmasıdır. Biz bunu klinikte öne ve arkaya 30 derece ve üzerindeki, her iki yana olan eğriliklerde ise 45 ile 60 derece üzeri eğrilikler olarak tanımlıyoruz.

Penis eğriliği olan olgularda tedavi zamanlaması tartışmalı olup ergenlik öncesi ya da sonrasında yapılmaktadır. Buradaki sorun erken dönemde yapılan düzeltmenin ergenlik döneminde penisin büyümesi ile eğriliğin tekrar edebileceği kaygısıdır. Tanı bazı olgularda geç konmakla beraber günümüzde daha erken dönemlerde de konabilmektedir. Erken tanınan böyle olgularda benim yaklaşımım sünnet sırasında mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde hafif ve orta derece eğrilikleri düzeltmektir. Şayet sünnet, penis eğriliklerinin düzeltilmesi konusunda tecrübeli olmayan kişilerce yapılmışsa ya da tanınmamışsa ve bize sonradan başvurduysa eğriliğin düzeltilmesini ergenlik dönemine bırakmayı daha doğru buluyorum.

Eğriliğin cerrahi tedavisinde penisin tüm katlarının yeterli şekilde soyulması ve gerekli olan durumlarda uzun tarafın kısaltılması (plikasyon ya da Nesbit yöntemleri) ya da kısa tarafın uzatılması (greftleme, korporotomi yöntemleri) şeklinde yapılmaktadır.