MEA DARLIĞI

(idrar deliği daralması, ince işeme, ağrılı işeme)

İdrar deliği darlığı sünnet olmuş çocukların %5-20’sinde görülmektedir. Bunların az bir kısmında cerrahi olarak idrar deliğinin açılması gerekmektedir. Hipospadias tanılı çocuklarda ve hipospadias  ameliyatı olmuş çocuklarda idar deliği daralması daha sık olup cerrahi olarak tedavi edilmelidir.

Bu çocuklarda ip gibi ince işeme, yüze doğru işeme uzun süreli işeme gibi şikayetller olmaktadır.

Dar olan meanın lokal anestezi altında cerrahi olarak açılması uygun tedavi olup tekrar daralmaması için 1-2 hafta antibiyotikli krem kullanılması önerilir.