MEGAÜRETER

( Üreter genişlemesi)

Üreterohidronefrozlu olgularda distal üreter çapının 7 mm ve üzerinde olmasına megaüreter denir. Üreter genişlemeleri dört sınıfa ayrılarak değerlendirilmektedir. Bunlar üreterin idrar torbasına bağlanma yerindeki darlığa bağlı olan obstrükte tip, idrar torbasından üretere geri idrar kaçmasına bağlı olan reflüksif tip, her iki durumunda beraber olduğu yani hem darlık hem de reflünün olduğu üreter genişlemelerine obstrüktif-reflüksif tip ve son olarak hem darlığın olmadığı hem de reflünün olmadığı üreter genişlemelerine nonobstrüktif-nonreflüksif megaüreter adını vermekteyiz.

1500 ile 2000 doğumda bir görülen megaüreter, erkeklerde ve sol tarafta daha sık görülmektedir.

Olguların büyük kısmında megaüreter zaman içinde kendiliğinden kaybolmaktadır en sık olarak nonobstrüktif-nonreflüksif megaüreter görülmektedir. Bu olgulardaki üreter genişlemesinin tipini tanımlamak obstrükte ve reflüksif olup olmadığınjı anlamak için işeme sistoürethragrafisi (voiding) ,ultrasonografi ve nükleer sintigrafi yapılır. Bu tetkikler ve takipler sırasında koruyucu antibiyotik kullanılması önerilmektedir.

Anne karnında tanı konulup takip edilen ve obstrükte megaüreter tanısı konulan fonksiyon kaybeden ve pyonefroz gelişen olgularda ilk bir yaş içinde genellikle mesaneye dokunulmadan üreter alt ya da üst kısımdan karın cildine bağlanarak böbreğin boşalması sağlanır. 1 yaş sonrasında mesanenin sinirsel gelişiminin tamamlanması sonrası mesane girimindeki dar olan üreter segmenti çıkarılıp üreter daraltılarak mesaneye darlık ve reflü gelişmeden ağızlaştırılır.