PENİS ESTETİĞİ (PENİS UZATMA VE KALINLAŞTIRMA)

Sertleşmiş halde penisin boy ve kalınlığı birçok erkek tarafından önemsenen bir durumdur. Pornografinin yaygınlaşması, normalin dışında penis boyutlarına sahip kişilerin bu yayınlarda kullanılması ile penis boyutları normal olan birçok erkek penis boyutlarını sorgular hale gelmiş ve bazen takıntılı bir şekilde bunu sorun haline getirmişlerdir. Artmış boy ve kalınlığın daha fazla cinsel haz verdikleri konusu oldukça tartışmalıdır. Ancak psikolojik olarak dismorfizme sahip kişiler herşey normal olmasına rağmen yetersizlik düşüncesi içerisinde tedavi arayışına girerler. Bu durumun var olup olmadığının değerlendirlmesi gereklidir.

 Penis uzunluk ve kalınlığı kişiden kişiye değişmekle beraber normal bir cinsel fonksiyonu yerine getirebilecek boyun alt sınırı 9,3 cm iken kalınlık değerleri değişmekle beraber 9-10 cm olarak bildirilmektedir.

Penis uzatma ve kalınlaştırma herhangi bir ilaç, krem ya da vakum cihazı ile yapılamaz. Cerrahi olarak ise belli oranlarda arttırılabilir. Penis uzatma için uygulanan işlemde penisi karın ön duvarında sabit tutan pubis dediğimiz kemiğin ön yüzüne olan bağlantılarının (ligamentlerin) uygun şekilde kesilmesi ile ortalama 2-4 cm ek bir uzunluk elde edilir. Penis kalınlaştırma ise uzatmadan daha komplike işlemler gerektirmekte ve günümüzde uygulanan tekniklerin çoğunun uzun dönem sonuçları bilinmemektedir. Penis çevresine çevre dokulardan getirilen dartos flepleri ile belli oranda kalınlık artışı kalıcı olarak sağlanabilirken penis cilt altına karın bölgesinden alınan yağların işlemden geçirilip enjekte edilmesiyle penisde zamanla kaybolan bir kalınlık artışı elde edilmektedir. Benzer şekilde hasta kanından hazırlanan PRP enjeksiyonlarıyla aynı işlem uygulanabilmektedir. Aynı işlem hyalürinik asit yapısında dolgu malzemeleri ilede yapılabilr. Her üç işlemdede zaman içinde vücut tarafından olan emilmeden dolayı etki azalır. Ancak işlem belli bir süre sonra tekrar edilebilir.

Diğer bir kalınlaştırma işlemide asellüler sığır kalp zarı materyelleri ile yapılabilir üst üste iki adet materyel gevşek olarak penis çevresine tespit edilerek aralarına PRP enjeksiyonu yapılarak daha uzun süre kalıcı bir etki oluşturulabilir.

Silikon benzeri materyellerin (Penuma) penis cilt altına yerleştirildiği yöntemlerde vardır. Uzun dönem sonuçlarının bilinmeyişi ve maliyeti bu materyellerin kullanımını kısıtlamaktadır.

Bu yöntemlerin kullanılmasıyla 0 – 5 cm ye kadar kalınlık artışı elde edilebilmektedir. Ancak bu yöntemlerin hiçbirisi komplikasyonsuz değildir. Çoğu minör komplikasyonlar ile seyretsede çok az bir kısmında penis fibrozisi, sertleşme bozukluğu, materyel enfeksiyonları ve hatta ölüm bile rapor edilmiştir.