Sünnet

(Sünnet işlemi, tören ve kıyafetin gerisinde kalmasın. Sünnet  Çocuk ürolojisi uzmanının işidir.)

Dinsel ve tıbbi amaçlı olarak dünya üzerinde en sık uygulanan cerrahi işlem sünnettir. Ülkemizdeki gelişmiş sağlık standartlarına rağmen oldukça fazla sayıda sünnet komplikasyonları ile karşılaşılmaktadır. Çocuğun psikososyal yaşamını olumsuz etkileyebilecek bu komplikasyonlar (sünnet derisinin az ya da fazla kesilmesi, penis başı ve idrar yolunun yaralanması, kısmi penis kayıpları vb.) bu işle ilgilenen cerrahlar özellikle işi bu olan Çocuk ürolojisi uzmanları tarafından sünnet yapılarak engellenebilir. Sünnetin cerrahi bir işlem olduğu mutlaka ameliyathane şartlarında anestezi (lokal, genel) altında yapılmasının gerektiği akılda tutulmalıdır. Asla küçümsenmemesi gereken bu durum çoğu zaman sünnet töreni, kıyafeti, yatağı, hediyesi vb. durumların gerisinde kalmaktadır.

2-6 yaş arası cinsel kimliğin kazanıldığı yaş olup psikolojik olarak hassas bir dönemdir. Mümkünse bu dönemden önce veya daha ideali sonra yapılması uygundur.

Yenidoğan döneminde sünnetin kolay olduğu ve bebeğin ağrı duymadığı inancı yanlıştır. Bu dönemde sünnetin fizyolojik olmadığını düşünenlerin sayısı artmaktadır. Ancak idrar yolu enfeksiyonu geçiren, böbreklerinde doğuştan sorunları olan çocuklarda sünnet enfeksiyon riskini azalttığı için önerilmektedir. Bu dönemde sünnet işlemi lokal anestezi altında ameliyathane şartlarında uygulanmalıdır.