ÜRETRA DARLIĞI

(Doğru yaklaşım, başarıyı arttırır. Basit olarak uygulanan tedaviler hastalığı daha kötü hale getirebilir.)

Günümüzde erkeklerde artan sıklıkta yetersiz tedavi edilmiş üretra darlığı ile karşılaşmaktayız. 20.yüzyılıln ikinci yarısından itibaren tedavi konusunda ciddi ilerlemeler olmuş ancak ürologlar tarafından yeterince benimsenmediğinden istenilen sonuçlar elde edilememiştir. Ürolojik endoskopik aletlerin kullanımının yaygınlaşması üretra darlığına sahip hastaların daha kolay ve çabuk uygulanan bu teknikler ile daha sık tedavi edilmelerine neden olmuştur. Ancak bu yöntemlerin sınırlı başarı oranları göz ardı edilip basit darlıkların daha komplike hale gelmelerine ve mali açıdan artmış bir yüke neden olmuşlardır.

Gelişmemiş ülkelerde daha sık eksternal travmalara bağlı gelişirken, gelişmiş ülkelerde iatrojenik olarak tanımladığımız endoskopik girişimlere bağlı olarak üretral darlıklar gelişmektedir. Diğer darlık nedenleri idyopatik, enfeksiyon ve liken skleroz olarak sıralanmaktadır.