VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

Mesanede toplanmış idrarın üreterler aracılığıyla böbreklere geri gitmesine vezikoüreteral reflü denir.Normalde vücudumuzda mesanedeki idrarın üreterlere geri kaçmasını engelleyen anatomik bir yapı vardır (flep valv mekanizması). Bu yapının doğuştan veya sonradan bozulmasına bağlı olarak reflü meydana gelmektedir.

Reflü işeme sistoüretrografisi (Voiding cystourethrography) denilen katater ile mesanenin kontrast madde ile doldurulup, dolum ve işeme sırasında çekilen filmler ile tanılanır. Şiddetine göre 1 ile 5 arası derecelendirilir. 1, 2, 3 derece reflüler düşük dereceli olarak, 4 ve 5 derece reflüler yüksek dereceli reflü olarak tanımlanırlar.

Vezikoüreteral reflü ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren , gebelik sırasında tanılanan böbrek genişlemesi durumunda ve kardeşlerinde reflü olan çocuklarda aranmalıdır.

Reflü ve enfeksiyon birlikteliği ateşli idrar yolu enfeksiyonlarına yol açarak böbrek dokusunda skar denilen böbrek işlevsel doku bozukluğuna yol açar. Böbreklerinde skar olan çocukların bir kısmında hipertansiyon gelişir. Skar dokusu iki taraflı ve yaygın olduğunda reflü nefropatisine bağlı son dönem böbrek yetmezliği gelişmektedir.

Reflülü olgularda tedavi yaklaşımı reflünün derecesine, çocuğun yaşına, skar varlığına ve ateşli idrar yolu iltihabı geçirme sıklığına göre değişmektedir. Koruyucu antibiyotik tedavisi, endoskopik injeksiyon tedavisi ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur.

Düşük dereceli reflülerin kendiliğinden iyileşme şansları var iken derece arttıkça bu şans azalmaktadır. Bu süre içinde çocuğun idrar yolu iltihabı geçirmesini engellemek amaçlı koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanabilir.  Antibiyotik tedavisi altında enfeksiyon geçiren çocuklarda endoskopik yada cerrahi tedavi uygulanmaktadır.