Tedaviler

4 Ağustos

(Doğru yaklaşım, başarıyı arttırır. Basit olarak uygulanan tedaviler hastalığı daha kötü hale getirebilir.) Günümüzde erkeklerde artan sıklıkta yetersiz tedavi edilmiş... View Article

4 Ağustos

Böbreğin kistik hastalıkları tüm yaşlarda sık olarak ortaya çıkan bir durumdur. Çocukluk döneminde otozomal resesif polikistik böbrek hastalığı (ARPKD) ve... View Article

29 Haziran

(penil dönüklük) Penis başının genellikle sola doğru olan dönüklüklerine biz penil torsiyon diyoruz. Bu rotasyonun derecesi estetik ve fonksiyonel olarak... View Article

29 Haziran

(Bebeklik veya çocukluk döneminde tedavi edilen doğumsal ürogenital bozukluklar, ergenlik döneminde psikolojik, medikal ve cerrahi tedavi gerektiren sorunlara yol açabilir,... View Article

2 Haziran

(Çocuklarda nörojen mesane) Omurilik veya mesaneye ait periferik sinirlerin doğumsal ya da sonradan oluşan hasarları nörojen mesaneye yol açar. Normalde... View Article

30 Mayıs

(Şok dalga tedavisi) Sertleşme problemi penisin cinsel işlev için gereken sertleşme ve bunu devam ettirebilme fonksiyonunun bozulması olarak tanımlanır. Bu... View Article

30 Mayıs

( Üreter genişlemesi) Üreterohidronefrozlu olgularda distal üreter çapının 7 mm ve üzerinde olmasına megaüreter denir. Üreter genişlemeleri dört sınıfa ayrılarak... View Article

30 Mayıs

(Testis ağrı ve şişlikleri acil cerrahi işlem gerektiren bir durumun habercisi olabilir, ihmal edilmemeli). Testislerin ani başlangıçlı ağrı ve şişliklerine... View Article

30 Mayıs

(idrar deliği daralması, ince işeme, ağrılı işeme) İdrar deliği darlığı sünnet olmuş çocukların %5-20’sinde görülmektedir. Bunların az bir kısmında cerrahi... View Article

30 Mayıs

(Sünnet derisi ve penis başı iltihabı) Balanit penis başının inflamasyon ve infeksiyona bağlı olarak ağrılı kızarık ve itihabi sulantılı olmasına... View Article

30 Mayıs

(Sünnet derisi yapışıklığı,sünnet derisinin geri çekilememesi) Fimozis sünnet derisinin penis başı açığa çıkacak şekilde geri çekilememesine denir. Bu durum ailelerin... View Article

30 Mayıs

Kasık fıtığı (Herni) bebek ve çocuklarda en sık karşılaştığımız hastalıklardan biridir. Kasık fıtığı anne karnında testisin yumurta torbasına inişi sırasında... View Article

30 Mayıs

(Altında ciddi bozukluklar olabilir) Çocuk idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve idrar yollarının mikroorganizmalar tarafından istila edilip iltihabi reaksiyonlara bağlı olarak... View Article

30 Mayıs

(Saklı penis, küçük penis ile karışır) Aileler çocuklarının penis boyutlarının akranlarına nazaran küçük olması endişesiyle başvururlar. Bu çocuklarda penisin alt... View Article

27 Mayıs

Mesanede toplanmış idrarın üreterler aracılığıyla böbreklere geri gitmesine vezikoüreteral reflü denir.Normalde vücudumuzda mesanedeki idrarın üreterlere geri kaçmasını engelleyen anatomik bir... View Article

27 Mayıs

(Böbrek Çıkım Darlığı) Böbrek genişlemesi, olguların % 10-30’unda üreteropelvik bileşke darlığına bağlı olarak meydana gelmektedir. Böbrek pelvisinden üreter denilen idrar... View Article

27 Mayıs

(Genç anne ve baba adaylarının kabusu) Gebelik sırasında yapılan fetal ultrasonografilerin %1-5’inde değişen derecelerde böbrek genişlemelerine rastlanmaktadır. Bu genişlemelerin yaklaşık... View Article

27 Mayıs

(fiziksel ve psikolojik gelişimin önünde bir engeldir.) İdrar kaçırma ve işeme bozuklukları çocuklar arasında çok yaygın bir durumdur. Bu durum... View Article

27 Mayıs

(zamanında tanıyıp tedavi edilmeli. İdeal tedavi yaşı 6-12 ay. dır) İnmemiş testis, çocuklarda en sık görülen doğumsal genitoüriner sistem bozukluğudur.... View Article

27 Mayıs

(Peygamber sünnetli doğma) (basit deyip geçmeyin,çocuk ürolojisi uzmanına danışın. Basit denilen olguların dörtte biri 2’den çok ameliyat olabilir.) Hipospadias, erkek... View Article

27 Mayıs

(Sünnet işlemi, tören ve kıyafetin gerisinde kalmasın. Sünnet  Çocuk ürolojisi uzmanının işidir.) Dinsel ve tıbbi amaçlı olarak dünya üzerinde en... View Article